Om föreningen

Föreningen Norden i Enköping bildades 1969 och dess vänföreningar, inom Föreningen Norden, finns i;  Nedre Eiker, i Norge.  Egedal, i Danmark och Kaarina i Finland. Föreningen hade 47 medlemmar i slutet av 2012. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Föreningens målsättning är att lyfta fram människors intresse för socialt och kulturellt utbyte. Inom gemensamma intresseområden sammanföra föreningar och organisationer för fortsatta kontakter.

”Att på alla områden stärka och utvecklade nordiska ländernas  samverkan inåt och utåt”.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.