Enköping

Enköping

Styrelse

Fr o m årsmötet 2018

Ordförande

Kerstin Sjöberg
Tel: 070-553 88 90
Mejl: mygg42@telia.com

Vice Ordförande

Birgit Frosterud Savolainen
Tel: 0171- 346 16, 070-747 49 84
Mejl: savo@mbox.lidnet.se

Kassör

Anna Lena Sundberg
Tel: 0171-241 11, 0708-39 09 40
Mejl: al.sundberg@yahoo.se

Sekreterare

Inger Gunnarsson
Tel: 0171- 328 81, 0708-35 88 72
Mejl: kuling@privat.utfors.se

Ledamöter

Tarja Cucevic Björkenö
Tel: 0171-62 15 96
Mejl: tarja.c.bjorkeno@enkoping.se

Emma Andrén
Tel: 0171 30213
Mejl: emma.andren@nbv.se

Susan Johansson

Ersättare

Anja Johansson

Mentor

Harry Rosén
Tel: 0171-375 42, 070-577 21 81
Mejl: Harry.rosen@tele2.se