Enköping

Om föreningen

Föreningen Norden i Enköping bildades den 15 april 1969.  Det betyder att vi har 50-årsjubileum i år och det tänker vi fira i höst.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom Föreningen Nordens distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Enköping har ett aktivt utbyte med vår vänförening Kaarina i Finland.

Föreningens målsättning är att lyfta fram människors intresse för socialt och kulturellt utbyte, att inom gemensamma intresseområden sammanföra föreningar och organisationer för fortsatta kontakter.

”Att på alla områden stärka och utveckla de nordiska ländernas  samverkan inåt och utåt”

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemsavgiften bestäms efter vilken lokalavdelning du tillhör. I Enköping kostar medlemskapet 175 kronor per år. Som familjemedlem betalar du 50 kronor per år.  Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Enköpings lokalavdelning har i dagsläget drygt 30 medlemmar (mars 2019).  Styrelsens sammansättning hittar du här 

Föreningen är representerad i Uppsaladistriktet.

 

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem